Vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
jednooborová psychologie

Další vzdělávání

KUPOZ – Program pro rozvoj pozornosti

Hyperaktivita, hypoaktivita u dítěte

Diagnostikování školní zralosti

Rodinné mapy podle Virginie Satirové

Arteterapeutický sebezkušenostní výcvik