PaedDr. František Hanzal

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Českých Budějovicích

aprobace matematika-zeměpis

 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Ústí nad Labem

rigorózní zkouška

Další vzdělávání

Pedagogická fakulta UK v Praze – výchovné poradenství, školský management

Vysoká škola ekonomická – fondy EU

metodika výuky

počítačová gramotnost

řízení

personalistika

aj.